Zasady organizacji

Harmonogram dostępności nauczycieli oraz specjalistów dla rodziców i dzieci
 w Miejskim Przedszkola Nr 16 w Puławach

Lp.

Nazwisko i imię

dzień i godzina

miejsce

1.

Mostowska  Anna– dyrektor

 

codziennie

 

gabinet dyrektora

2.

Chabros Dorota – nauczyciel

poniedziałek:11.30 -12.00

wtorek: 12.15 -12.30

czwartek: 12.15 -12.30

gabinet obok referenta

 

3.

Chołody Halina – nauczyciel

 co drugi tydzień we wtorek: 12.30 - 13.30

 

gabinet obok referenta

 

4.

Głowacka Marta- nauczyciel
i logopeda

środa: 8.30 - 9.00

czwartek: 8.30 – 9.00

 gabinet obok referenta

 

5.

Kostyra Jolanta – nauczyciel

poniedziałek: 11.00 - 11.30

wtorek: 12.00 - 12.15

czwartek: 12.00 - 12.15

 gabinet obok referenta

 

 

6.

Kursa - Antas Paulina – nauczyciel

poniedziałek:12.00 -12.30

czwartek: 13.00 - 13.30

 

gabinet obok referenta

 

 

7.

Lewikowska Iwona – nauczyciel
jęz. angielskiego

co drugi tydzień we wtorek: 13.30 -14.30

 

 gabinet obok referenta

 

8.

Łukasiewicz Katarzyna – nauczyciel

poniedziałek: 15.30 -16.00

 

czwartek: 12.30 - 13.00

sala gr. IV

 

gabinet obok referenta

 

9.

Madejek Ewa - nauczyciel

wtorek: 13.00 - 13.30

środa: 12.30 - 13.00

 

gabinet obok referenta

 

 

10.

Stępień Sylwia - psycholog

wtorek: 8.30 - 9.00

 

gabinet obok referenta

 

11.

Wach Marta – pedagog specjalny

 co drugi tydzień w poniedziałek: 8.30 - 9.00

 gabinet obok referenta

Harmonogram zajęć bezpłatnych realizowanych w oparciu o programy własne, program poprawy efektywności, projekty i przedsięwzięcia w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Puławach

Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Dzień tygodnia
1. Zajęcia biblioteczne panie z biblioteki po ustaleniu  z nauczycielką
2. Zajęcia logopedyczne logopeda piątek
3. Zajęcia rozwijające funkcjonowanie społeczno – emocjonalne psycholog poniedziałek, czwartek
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne psycholog poniedziałek, czwartek
5. Zajęcia ogólnorozwojowe psycholog poniedziałek, czwartek
6. Zajęcia teatralne nauczycielki przedszkola w zależności od potrzeb
7. Język angielski lektor języka angielskiego wtorek, czwartek
8. Zajęcia taneczne instruktor tańca wtorek
9. Zajęcia muzyczno- rytmiczne nauczyciel muzyki środa

 

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych

Data Tematyka Odpowiedzialny
wrzesień Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nauczyciele
cały rok Organizacja spacerów, wycieczek w celu poznania najbliższego środowiska n –le wszystkich oddziałów
wrzesień Europejski Tydzień Zrównoważonego transportu nauczyciele dzieci 4 i 5-letnich, dyrektor
cały rok Udział dzieci w okolicznościowych przedstawieniach, koncertach, konkursach

 

( według napływających ofert )

n –le wszystkich oddziałów
listopad Rocznica Odzyskania Niepodległości n-le oddziałów starszych
listopad Organizacja konkursu międzyprzedszkolnego n-le oddziałów starszych
listopad Zabawy i wróżby Andrzejkowie wszyscy n-le
grudzień Mikołajki dyrektor, Rada Rodziców
grudzień Jasełka dla rodziców
i zaproszonych gości
wszyscy n-le, dyrektor
styczeń Bal karnawałowy dyrektor, Rada Rodziców
styczeń Dzień Babci i Dziadka nauczyciele w grupach
luty Walentynki nauczyciele w grupach
cały rok Organizacja konkursów wewnatrzprzedszkolnych nauczyciele, dyrektor
marzec Dzień Kobiet nauczyciele w grupach
marzec Przywitanie wiosny nauczyciele w grupach
kwiecień Święto Ziemi nauczyciele w grupach
kwiecień Kiermasz wielkanocny nauczyciele, dyrektor
maj Dzień Dobrych Uczynków nauczyciele, dyrektor
maj Rocznica uchwalenia Konstytucji n-le oddziałów starszych
maj Dzień Matki nauczyciele w grupach
czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka nauczyciele w grupach, dyrektor
czerwiec Pożegnanie dzieci 5-letnich i uroczyste zakończenie roku szkolnego nauczyciele, dyrektor

Współpraca Miejskiego Przedszkola nr 16 w Puławach z instytucjami działającymi na terenie miasta

INSTYTUCJE ZAKRES WSPÓŁPRACY OSOBY ODPOWIE-DZIALNE TERMIN REALIZACJI
Urząd Miasta Puławy · udział w zorganizowanych akcjach w związku z organizacją „Tygodnia zrównoważonego Transportu”

 · udział przedszkolaków w konkursach

· udział w akcjach zbiórki baterii

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Biblioteka Miejska · udział dzieci w konkursach  plastycznych, literackich

· oglądanie teatrzyków i bajek

· udział dzieci w zajęciach bibliotecznych

· oglądanie wystaw  prezentujących dorobek puławskich artystów

· prowadzenie akcji  w oddz. III i  IV „Książka dla każdego dziecka”  poprzez systematyczne wypożyczanie książek przez dzieci do domu

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Szkoła Podstawowa nr 2 · udział w zajęciach lekcyjnych

· zwiedzanie pomieszczeń szkoły

· oglądanie wystaw i teatrzyków przygotowanych przez zespól Drombo

nauczycielki oddziałów starszych w ciągu całego roku szkolnego
Dom Chemika · udział dzieci  w organizowanych konkursach, prezentacjach, przedstawieniach, wystawach, kiermaszach, spotkaniach z twórcami ludowymi, imprezach „Dzień Dziecka” wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Młodzieżowy Dom Kultury · oglądanie spektakli przygotowanego przez uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 i instruktora teatralnego

· konkursy plastyczne, recytatorskie

· udział dzieci w Festiwalu Przedszkolaka

· organizacja zajęć z dziećmi z instruktorem plastycznym

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Komenda Policji · zorganizowanie spotkania z policjantami dotyczącego przestrzegania zasad bezpieczeństwa szeroko rozumianego, poznanie pracy policjanta

· wykorzystanie materiałów dostarczonych przez nich do zabaw i zajęć

· udział w konkursie

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Przedszkola Puławskie · organizacja międzyprzedszkolnego konkursu

 · udział w konkursach organizowanych przez przedszkola puławskie

· organizacja i udział w Dniu Dobrych Uczynków

· wspólne organizowanie warsztatów, szkoleń i rad ped. dla n-li

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Szkoła Muzyczna · Ze śpiewem do szkoły – konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym nauczycielki oddziałów starszych w ciągu całego roku szkolnego
Galeria Zielona · udział konkursach organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym

· oglądanie wystaw, kiermaszy, itp

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Integracyjna

 

Szkoła Zawodowa

Integracyjna

· umożliwienie odbywania praktyk uczniom  o kierunku kucharz Dyrektor w ciągu całego roku szkolnego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna · organizowanie spotkań z rodzicami Dyrektor w ciągu całego roku szkolnego

Pliki do pobrania

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony