Zasady organizacji

Harmonogram zajęć bezpłatnych realizowanych w oparciu o programy własne, program poprawy efektywności, projekty i przedsięwzięcia w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Puławach
Rodzaj zajęć Osoba prowadząca Dzień tygodnia
1. Zajęcia biblioteczne panie z biblioteki po ustaleniu  z nauczycielką
2. Zajęcia logopedyczne logopeda piątek
3. Zajęcia rozwijające funkcjonowanie społeczno – emocjonalne psycholog poniedziałek, czwartek
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne psycholog poniedziałek, czwartek
5. Zajęcia ogólnorozwojowe psycholog poniedziałek, czwartek
6. Zajęcia teatralne nauczycielki przedszkola w zależności od potrzeb
7. Język angielski lektor języka angielskiego wtorek, czwartek
8. Zajęcia taneczne instruktor tańca wtorek
9. Zajęcia muzyczno- rytmiczne nauczyciel muzyki środa

 

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
Data Tematyka Odpowiedzialny
wrzesień Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nauczyciele
cały rok Organizacja spacerów, wycieczek w celu poznania najbliższego środowiska n –le wszystkich oddziałów
wrzesień Europejski Tydzień Zrównoważonego transportu nauczyciele dzieci 4 i 5-letnich, dyrektor
cały rok Udział dzieci w okolicznościowych przedstawieniach, koncertach, konkursach

 

( według napływających ofert )

n –le wszystkich oddziałów
listopad Rocznica Odzyskania Niepodległości n-le oddziałów starszych
listopad Organizacja konkursu międzyprzedszkolnego n-le oddziałów starszych
listopad Zabawy i wróżby Andrzejkowie wszyscy n-le
grudzień Mikołajki dyrektor, Rada Rodziców
grudzień Jasełka dla rodziców
i zaproszonych gości
wszyscy n-le, dyrektor
styczeń Bal karnawałowy dyrektor, Rada Rodziców
styczeń Dzień Babci i Dziadka nauczyciele w grupach
luty Walentynki nauczyciele w grupach
cały rok Organizacja konkursów wewnatrzprzedszkolnych nauczyciele, dyrektor
marzec Dzień Kobiet nauczyciele w grupach
marzec Przywitanie wiosny nauczyciele w grupach
kwiecień Święto Ziemi nauczyciele w grupach
kwiecień Kiermasz wielkanocny nauczyciele, dyrektor
maj Dzień Dobrych Uczynków nauczyciele, dyrektor
maj Rocznica uchwalenia Konstytucji n-le oddziałów starszych
maj Dzień Matki nauczyciele w grupach
czerwiec Międzynarodowy Dzień Dziecka nauczyciele w grupach, dyrektor
czerwiec Pożegnanie dzieci 5-letnich i uroczyste zakończenie roku szkolnego nauczyciele, dyrektor

Współpraca Miejskiego Przedszkola nr 16 w Puławach z instytucjami działającymi na terenie miasta
INSTYTUCJE ZAKRES WSPÓŁPRACY OSOBY ODPOWIE-DZIALNE TERMIN REALIZACJI
Urząd Miasta Puławy ·         udział w zorganizowanych akcjach w związku z organizacją „Tygodnia zrównoważonego Transportu”

 

·         udział przedszkolaków w konkursach

·         udział w akcjach zbiórki baterii

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Biblioteka Miejska ·         udział dzieci w konkursach  plastycznych, literackich

 

·         oglądanie teatrzyków i bajek

·         udział dzieci w zajęciach bibliotecznych

·         oglądanie wystaw  prezentujących dorobek puławskich artystów

·         prowadzenie akcji  w oddz. III i  IV „Książka dla każdego dziecka”  poprzez systematyczne wypożyczanie książek przez dzieci do domu

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Szkoła Podstawowa  

 

nr 2

·         udział w zajęciach lekcyjnych

 

·         zwiedzanie pomieszczeń szkoły

·         oglądanie wystaw i teatrzyków przygotowanych przez zespól Drombo

nauczycielki oddziałów starszych w ciągu całego roku szkolnego
Dom Chemika ·         udział dzieci  w organizowanych konkursach, prezentacjach, przedstawieniach, wystawach, kiermaszach, spotkaniach z twórcami ludowymi, imprezach „Dzień Dziecka” wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Młodzieżowy Dom Kultury ·         oglądanie spektakli przygotowanego przez uczniów Szkoły podstawowej Nr 2 i instruktora teatralnego

 

·         konkursy plastyczne, recytatorskie

·         udział dzieci w Festiwalu Przedszkolaka

·         organizacja zajęć z dziećmi z instruktorem plastycznym

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Komenda Policji ·         zorganizowanie spotkania z policjantami dotyczącego przestrzegania zasad bezpieczeństwa szeroko rozumianego, poznanie pracy policjanta

 

·         wykorzystanie materiałów dostarczonych przez nich do zabaw i zajęć

·         udział w konkursie

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Przedszkola Puławskie ·         organizacja międzyprzedszkolnego konkursu

 

·         udział w konkursach organizowanych przez przedszkola puławskie

·         organizacja i udział w Dniu Dobrych Uczynków

·         wspólne organizowanie warsztatów, szkoleń i rad ped. dla n-li

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Szkoła Muzyczna ·         Ze śpiewem do szkoły – konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym nauczycielki oddziałów starszych w ciągu całego roku szkolnego
Galeria Zielona ·         udział konkursach organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

·         oglądanie wystaw, kiermaszy, itp

wszyscy nauczyciele w ciągu całego roku szkolnego
Integracyjna

 

Szkoła Zawodowa

Integracyjna

·         umożliwienie odbywania praktyk uczniom  o kierunku kucharz Dyrektor w ciągu całego roku szkolnego
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ·         organizowanie spotkań z rodzicami Dyrektor w ciągu całego roku szkolnego

Pliki do pobrania

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony