REKRUTACJA 2024

rekrutacja.jpg

   

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 16 w Puławach

informuje, że

ZAPISY

dzieci do Miejskiego Przedszkola Nr 16

na rok szkolny 2024/2025

będą trwały w terminie:

- od 23 do 29 lutego 2024 r. – składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu

- od 01 do 29 marca 2024 r. – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- od 02 do 05 kwietnia 2024 r. – weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- 08 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

- od 09 do 19 kwietnia 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego  oświadczenia woli  ( nie złożenie tego dokumentu w stosownym terminie oznacza rezygnację
 z miejsca w przedszkolu)

- 22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

- od 08 do 17 maja 2024 r. - składanie wniosków wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

- od 20 do 22 maja 2024 r.- weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

- 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

- od 24  do 31maja 2024 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia woli  ( nie złożenie tego dokumentu  w stosownym terminie oznacza rezygnację z miejsca
w przedszkolu)

- 03 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola

 

 Informacje telefoniczne: 81 458 64 50 lub 81 458 64 51                  

                                                            Zapraszamy!

                

   W załącznikach poniżej znajdują się wszystkie informacje i dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony