Inspektor Danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Ląd. Można się z nim skontaktować:

- pisemnie lub osobiście pod adresem: 24-100 Puławy, ul. M. Piłsudskiego 83,

- telefonicznie pod numerem telefonu 609 193 008

- lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: rodo@cuwpulawy.pl

 

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony