Baza placówki

   Miejskie Przedszkole nr 16 mieści się w Puławach, przy ulicy Krańcowej 9. Znaczącym jego walorem jest to, że znajduje się w pobliżu Parku Czartoryskich i Skweru Niepodległości. Położenie w centrum miasta pozawala na organizowanie różnorodnych działań, pozwalających na poznawanie przez dzieci najbliższego środowiska społeczno – przyrodniczego.
Godziny pracy przedszkola zostały do  potrzeb i oczekiwań rodziców i opiekunów prawnych dzieci. Przedszkole zaprasza dzieci w godzinach od 6.00 do 17.00.

   Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Puławy, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty i wychowania w Lublinie.

   Funkcjonuje w nim cztery oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat oraz filia Żłobka Miejskiego dla dzieci w wieku 18 miesięcy do trzech lat. Placówka posiada bardzo dobrą bazę  lokalową zapewniającą dzieciom atrakcyjny pobyt w niej. Sale przedszkolne wyposażone są w sprzęt i pomoce dydaktyczne dostosowane do możliwości i oczekiwań dzieci. Dzieci starsze mają zorganizowany kącik komputerowy. Ponadto sale wyposażone są w atrakcyjne zabawki, pomoce dydaktyczne – również multimedialne.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony