Angielski

   W naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego odbywają się we wtorki i czwartki, trwają około 30 min. Prowadzi je Pani Iwona- Lektor Języka Angielskiego. Podczas zajęć koncentrujemy się głównie na nauczaniu dwóch sprawności: słuchania i mówienia. W zakresie umiejętności słuchania, nadrzędnym celem jest oswojenie dzieci z brzmieniem języka angielskiego, prezentowanie poprawnej wymowy i intonacji. Rozwijanie sprawności mówienia zaś polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania słów, zwrotów, prostych wierszyków, odgrywania prostych scenek komunikacyjnych.

   Proces uczenia się języka angielskiego przebiega w naturalny i niestresujący sposób – podczas gier i zabaw edukacyjnych, piosenek, rymowanek oraz zabaw ruchowych i tanecznych. Dzieci uczą się podstawowych nazw obiektów i czynności, które otaczają je na co dzień. Przyswajają słownictwo dotyczące m.in. zabawek, zwierząt, rodziny, liczb od 1 do 10, podstawowych kolorów, nazw czynności, itd. Przedszkolaki zapoznają się również z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi jak.: cześć, dzień dobry, proszę, dziękuję, przepraszam, itp.

 

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony