Zajęcia komputerowe z dziećmi przedszkolnymi

kids-4937854_640.jpg

Przykłady sytuacji edukacyjnych przy komputerze z dziećmi w wieku przedszkolnym

I.    Zajęcie z całą grupą
Temat : „ Nasz komputer”- spotkanie przy komputerze.

 

CELE:
·    Zaznajomienie dzieci z elementami i budową komputera
·    Rozumienie znaczenia i przydatności komputera w życiu człowieka
·    Rozwijanie zainteresowań  i ciekawości poznawczej dziecka
·    Przełamywanie lęków i obaw przed obsługą komputera

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1.    Pokaz i krótkie omówienie części komputera
Najważniejsze elementy komputera to:
OBUDOWA-   w niej znajduje się serce komputera (mikroprocesor). Dzięki niemu można uruchomić w komputerze programy zapisane na twardym dysku , płycie CD – ROM lub dyskietkach. Aby tego dokonać należy ów program wpisać do pamięci komputera . W obudowie komputera są również dodatkowe układy elektroniczne , nazywane kartami. Najważniejsza z nich to karta graficzna , która umożliwia wyświetlanie obrazu na monitorze. Często używana jest karta dźwiękowa , do której dołączone są zwykle głośniki , dzięki nim komputer może wydawać różne dźwięki.
KLAWIATURA – umożliwia wydawanie komputerowi poleceń oraz uruchamianie programów. Znajdują się na niej litery alfabetu , cyfry i inne znaki. Dzięki niej możesz pisać na komputerze różne teksty i cyfry.
MONITOR –na ekranie monitora wyświetlane jest to ,  co komputer chce ci przekazać.
MYSZ – służy do wskazywania różnych miejsc na ekranie monitora. Przesuwając myszką po ekranie możesz np. rysować obrazki
DRUKARKA – służy do drukowania wyników pracy przy komputerze . Dzięki niej  wpisany klawiaturą tekst lub narysowany myszka obrazek z łatwością przeniesiesz na papier.

2.    Oglądanie , dotykanie , rozmowy – dzielenie się  doświadczeniami wyniesionymi z domu.
3.    Próby pisania swoich imion na komputerze.

II.    Zajęcie z grupą kilkuosobową

TEMAT : „ Brzydkie kaczątko „- układanie komputerowych puzzli.

CELE:
·    Rozróżnianie i nazywanie podstawowych elementów zestawu komputerowego
·    Wykorzystanie zdobytych  umiejętności w praktyce
·    Pokazanie zastosowania komputera
·    Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
·    Wyrabianie sprytu podczas posługiwania się myszką

PREBIEG  ZAJĘCIA:
A.    Część wstępna:
·    powitanie
·    włączenie komputera

B.    Część główna:
·    Przypomnienie nazw i przeznaczenia poszczególnych urządzeń zestawu komputerowego.
·    Poznanie ikon znajdujących się na pulpicie – ich wygląd , nazwa , co oznaczają
·    Uruchomienie z pomocą nauczyciela komputerowych puzzli z płyty CD; demonstracja prawidłowego sposobu otwierania napędu , wkładania i trzymania płyty, pokazanie pracy myszką podczas układania puzzli
·    Wykonywanie poleceń według instrukcji nauczyciela , pokaz ułożonych puzzli

C. Część końcowa:
·    Dzieci pod okiem nauczyciela prawidłowo kończą zabawę oraz wyłączają komputer.

III.    CYKL ZAJĘĆ  PRZY KOMPUTERZE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU PAINT
Zajęcia z kilkuosobową grupą dzieci

TEMAT: Spotkanie przy komputerze – malowanie i rysowanie.

CELE:
·    Umożliwienie dziecku zastosowania komputera w praktyce
·    Poznanie narzędzi programu Paint i zasad pracy z nim
·    Doskonalenie umiejętności posługiwania się programem Paint
·    Kształtowanie umiejętności posługiwania się myszką
·    Wykonywanie  prac plastycznych na komputerze

PRZEBIEG  ZAJĘCIA:
A.    Część wstępna:
·    Powitanie dzieci
·    Ustalenie kolejności pracy przy komputerze
·    Uruchomienie pod kierunkiem nauczyciela komputera

B.    Część główna:
·    Omówienie programu graficznego Paint i narzędzi do pracy(szczególnej uwadze dzieci polecam pasek narzędzi , informuję ich jak prawidłowo wybrać je i kiedy zastosować)
·    Dzieci wykonują samodzielnie pracę, nauczyciel służy pomocą w razie potrzeby
Etapy pracy z programem Paint:
–    rysowanie linii w różnym kolorze
–    rysowanie dowolnych figur zamkniętych i wypełnianie ich kolorem
–    rysowanie figur geometrycznych , wypełnianie ich kolorem
–    rysowanie postaci – drukowanie
–    rysowanie drzew , kolorowanie drzew , dorysowywanie postaci , wypełnianie kolorem – drukowanie
–    „Zima” – tworzenie dowolnych obrazów , wypełnianie odpowiednim kolorem – drukowanie
–    Wykonanie pocztówki na Święta Wielkanocne – rysunek wg własnego pomysłu (próby dołączenia pisania – z pomocą nauczyciela)
–    „Wiosna”- tworzenie kolorowych , fantazyjnych prac. Zadaniem dzieci jest wypełnienie całej kartki kolorem- drukowanie
–    Tworzenie dowolnych rysunków.
C.Część końcowa:
·    Oglądanie wydrukowanych prac
·    Prawidłowe zamykanie programu Paint i wyłączanie komputera

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony