Plan spacerów i wycieczek dla dzieci przedszkolnych

child-1051288_640.jpg

Plan spacerów i wycieczek dla dzieci 3,4- letnich

Wrzesień
ü    „Nasze przedszkole”- zapoznanie dzieci z lokalizacją przedszkolnych pomieszczeń: kuchnia, gabinet Pani dyrektor, sale innych dzieci.
ü    „Wokół przedszkola”- spacer. Oglądanie przedszkola z zewnątrz, rozpoznawanie go wśród innych budynków na osiedlu.
ü    „Przedszkolny ogród”- omówienie zasad i sposobu bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw.
ü    „Spacer uliczkami osiedla”- orientowanie się w najbliższym otoczeniu przedszkola.
ü    „Na skwerek”- wycieczka połączona z doskonaleniem chodzenia parami. Obserwacja  fauny i flory.
ü    „W sklepie”- wycieczka do sklepu. Oglądanie i nazywanie zdrowych produktów. Zachęcenie do spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin.
ü    „Dary jesieni”- spacer połączony ze zbieraniem kasztanów, żołędzi, jarzębiny. Wyeksponowanie ich w kąciku przyrody i wykorzystanie do wykonania ludzików.

Październik
ü    „Jesień w parku”- wycieczka do parku. Bezpośrednia obserwacja przyrody jesienią. Zbieranie kolorowych liści, kasztanów, żołędzi.
ü    „Na skwerek”- spacer. Rozróżnianie drzew liściastych i iglastych.
ü    „Jesień w przedszkolnym ogrodzie”- zdobywanie wiadomości drogą obserwacji. Poprawne nazywanie kolorów nazbieranych liści.
ü    „Na skrzyżowaniu ulic”- obserwacja pojazdów. Posługiwanie się pojęciami mały, duży. Bezpieczne poruszanie się po chodnikach.
ü    „Moje Puławy”- zapoznanie dzieci z nowoczesną architekturą naszej miejscowości.
ü    „W bibliotece”- wycieczka do Miejskiej biblioteki. Zapoznanie dzieci z księgozbiorem dla nich, oglądanie wybranych książeczek. Rozmowa z pracownikami biblioteki.

Listopad
ü    „W hołdzie dla zmarłych”- wycieczka pod pomnik Jana Pawła II , zapalenie zniczy, oddanie czci zmarłemu Wielkiemu Polakowi.
ü    „Jesienny spacer” – ćwiczenia słuchowe . Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla jesieni, np. szum wiatru, szelest opadających liści.
ü    „Osiedle późną jesienią”- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
ü    „Na poczcie” – wycieczka. Zapoznanie dzieci z pracą urzędu pocztowego. Obserwacja pracy organizacji pracy. Wysłanie kartki z pozdrowieniami  do dzieci z innego przedszkola.
ü    „Najbliższa okolica”- spacer. Obserwacja krajobrazu okolic zamieszkania dzieci.
ü    „Jaki to ptak?”- spacer na skwerek Obserwacja zachowania ptaków. Zapoznanie z nazwami ptaków. Przypomnienie o ich dokarmianiu podczas zbliżającej się zimy.

Grudzień
ü    „Święta w najbliższej okolicy”- spacer uliczkami osiedla, oglądanie świątecznego wystroju miasta.
ü    „Przy karmniku”- obserwacja ptaków, nazywanie ich. Dbanie o napełnianie pożywieniem karmników w przedszkolnym ogrodzie.
ü    „Choinki”- wycieczka po przedszkolu. Podziwianie udekorowanych drzewek w budynku przedszkola.
ü    „Świąteczne dekoracje”- spacer . Oglądanie świątecznie udekorowanych witryn sklepowych.
ü    „Przygotowania do Świąt w naszym mieście”- spacer ulicami miasta , podziwianie świątecznego wystroju
ü    „Pierwszy śnieg”- spacer uliczkami osiedla. Doskonalenie chodzenia parami. Zwrócenie uwagi na bezpieczne poruszanie się po śliskiej nawierzchni.

Styczeń
ü    „Zimowy spacer”- spacer na skwerek. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
ü    „Czyj to ślad?”- spacer po przedszkolnym ogrodzie. Wyszukiwanie śladów na śniegu i odgadywanie do kogo należą: ptaki, pies, kot, człowiek.
ü    „Spacer uliczkami osiedla”- zachowanie bezpieczeństwa podczas poruszania się po śliskiej nawierzchni.
ü    „Lepimy bałwana”- zabawy w przedszkolnym ogrodzie.
ü    „Park zimą”- Obserwacja zmian zachodzących w krajobrazie zimą.

Luty
ü    „Zabawy na śniegu”- wyjście do ogrodu przedszkolnego. Lepienie bałwana. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed chłodem i mrozem.
ü    „Pełnia zimy”- spacer na skwerek. Wyszukiwanie odgłosów charakteryzujących zimę.
ü    „Drzewa zimą”- spacer uliczkami osiedla. Obserwacja ośnieżonych drzew.
ü    „Zabawy na śniegu”- spacer na skwerek. Zachowanie bezpieczeństwa podczas rzucania się śnieżkami i chodzenia po śniegu.
ü    „Ubieramy się na zimowy spacer”- zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed mrozem i chłodem. Spacer po najbliższej okolicy.
ü    „U stomatologa”- wycieczka do gabinetu stomatologicznego. Zapoznanie  z pracą stomatologa. Zachęcenie do dbania o zęby. Przełamywanie lęku przed wizytą u stomatologa.

Marzec
ü    „Marzanna”- wyjście do ogrodu przedszkolnego w celu spalenia kukły symbolu odchodzącej zimy.
ü    „Szukamy wiosny” – wycieczka na skwerek w celu poszukiwania oznak budzącej się do życia wiosny.
ü    „Pierwsze kwiaty”- spacer po przedszkolnym ogrodzie , oglądanie wiosennych kwiatów. Przeliczanie napotkanych.
ü    „Co słychać w przyrodzie wiosną?”- spacer uliczkami osiedla, wyszukiwanie charakterystycznych odgłosów wiosny.
ü    „Słońce już mocniej przygrzewa”- spacer na skwerek. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Kwiecień
ü    „Świąteczne dekoracje”- spacer uliczkami osiedla. Oglądanie świątecznie udekorowanych wystaw sklepowych.
ü    „W bibliotece”- wycieczka w celu obejrzenia księgozbioru przeznaczonego dla dzieci.
ü    „W parku” – wycieczka. Podziwianie piękna osady pałacowej wiosną.
ü    „Zielone Puławy”- spacer na skwerek. Wyszukiwanie koloru zielonego w najbliższym otoczeniu przedszkola.
ü    „Wiosna w parku”- wycieczka. Nasłuchiwanie śpiewu ptaków.
ü    „Wiosna łące”- wycieczka. Obserwacja roślinności i owadów.

Maj
ü    „Kwiatki z przedszkolnej rabatki”- spacer wokół przedszkola , podziwianie przyrody.
ü    „ Na skrzyżowaniu”- wycieczka na skrzyżowanie ulic. Nauka bezpiecznego poruszania się na przejściu z sygnalizacja świetlną.
ü    „W teatrze”- wycieczka do domu Chemika. Oglądanie przedstawienia teatralnego.
ü    „Zwiedzamy Pałac Czartoryskich”- wycieczka. Zapoznanie dzieci z wnętrzami pałacu. Zwrócenie uwagi na umeblowanie i wygląd pomieszczeń.
ü    „W sadzie”- wycieczka. Zapoznanie z wyglądem kwitnących drzew owocowych.
ü    „Z wizytą w szkole Podstawowej nr 2”- wycieczka. Zwiedzanie szkolnej biblioteki. Oglądanie przedstawienia zorganizowanego dla dzieci przez uczniów.
ü    „Majówka”- zabawy w przedszkolnym ogrodzie. Przypomnienie o dbanie o środowisko naturalne.

Czerwiec
ü    „Dzień dziecka”- wycieczka z wykorzystaniem środowiska naturalnego.
ü    „Park latem”- wycieczka. Oglądanie parku latem. Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku w różnych porach roku.
ü    „Spacer uliczkami osiedla”- poprawne stosowanie pojęć duży- mały, przy oglądaniu zabudowań.
ü    „W teatrze”- wycieczka do Domu Chemika. Oglądanie przedstawienia zorganizowanego dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka.
ü    „Odgłosy lata”- spacer na skwerek. Wysłuchiwanie odgłosów charakterystycznych dla lata w naszym mieście.

Plan spacerów i wycieczek dla dzieci 4,5-letnich

Wrzesień
v    „ Bezpieczna droga do przedszkola” –spacer uliczkami osiedla. Poznanie ulic i dróg oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas przychodzenia do przedszkola.
v    „W sadzie”- wycieczka. Zdobywanie wiadomości drogą obserwacji, doświadczeń i spontanicznych spostrzeżeń.
v    „W ogrodzie”- wycieczka do ogródków działkowych. Zapoznanie dzieci z grupami roślin: ozdobnych i warzywnych. Kształtowanie pojęć :drzewa, krzewy.
v    „Park w końcu lata”- wycieczka. Obserwacja wyglądu drzew liściastych, iglastych i innych roślin oraz pogody.
v    „ Moje Puławy”- wycieczka. Zapoznanie dzieci z nowoczesną architekturą naszego miasta.
v    „Na skrzyżowaniu ulic”- wycieczka. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Obserwacja ruchu ulicznego.
v    „Na posterunku”- wycieczka. Zapoznanie z pracą Policjanta. Rozmowa o pracy. Oglądanie radiowozu , akcesoriów potrzebnych do pracy. Zaproszenie Policjantów do przedszkola na rozmowę z młodszymi przedszkolakami.
v    „Puławy dawniej”- wycieczka do „Osady pałacowej”. Zwiedzanie zabytków, spotkanie z przewodnikiem.

Październik
v    „W muzeum”- wycieczka. Oglądanie eksponatów , rozmowa z kustoszem. Zwrócenie uwagi na odpowiednie zachowanie się w miejscu publicznym.
v    „Park jesienią”- wycieczka. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (żółknięcie liści, wiatr, niższa temperatura, zachmurzenie). Porównywanie ze spostrzeżeniami z poprzedniej wycieczki.
v    „Wycieczka do Domu Kultury”- uczestnictwo dzieci w zajęciach teatralnych lub plastycznych z udziałem instruktorów.
v    „Puławy dawniej i dziś”- spacer uliczkami osiedla. Uchwycenie charakterystycznych cech zabudowy nowoczesnej i dawnej naszego miasta.
v    „W puławskich grotach”- wycieczka z przewodnikiem. Zwiedzanie zamkowych podziemi. Dowiadywanie się ciekawostek związanych z historią naszego miasta.
v    „Co zanieczyszcza?”- spacer uliczkami osiedla. Zwrócenie uwagi    na zanieczyszczenia środowiska odpadami . Zachęcenie od wrzucania śmieci do pojemników do tego przeznaczonych.
v    „Jesień w parku”- wycieczka. Rozpoznawanie i nazywanie drzew , ich liści i owoców. Zbieranie „darów” jesieni. Wykorzystanie do wykonania ludzików dla dzieci z młodszych grup.
v    „W bibliotece”- wycieczka. Uczestnictwo w lekcji bibliotecznej. Oglądanie księgozbioru , wypożyczenie książki do wspólnego czytania w przedszkolu.

Listopad
v    „Na cmentarz”- wycieczka na cmentarz przy ul. Włostowickiej. Odszukanie grobów pochowanych żołnierzy, oddanie czci , zapalenie zniczy.
v    „W bibliotece”- wycieczka. Uczestnictwo w lekcji bibliotecznej poświęconej roli książki w życiu przedszkolaka.
v    „Na skwerek”- spacer. Przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Obserwacja napotkanych zwierząt.
v    „U lekarza”- wycieczka do przychodni. Rozmowa z lekarzem na temat radzenia sobie przed uniknięciem choroby.
v    „W galerii’- wycieczka. Zapoznanie dzieci ze sztuką poprzez spotkanie z artystą malarzem.
v    „Co to za przedstawienie?”- wycieczka do Domu Kultury. Udział dzieci w zajęciach teatralnych. Oglądanie  spektaklu przygotowanego przez dzieci uczestniczące w warsztatach teatralnych.
v    „W muzeum PTTK”- wycieczka. Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.

Grudzień
v    „Bożonarodzeniowy kiermasz”- wycieczka do Domu Chemika. Podziwianie ozdób , stroików, choinek, szopek bożonarodzeniowych.
v    „Urząd Miasta  w świątecznym wystroju”- wycieczka. Oglądanie  przyozdobionego budynku , spotkanie z przedstawicielem urzędu, rozmowa o pracy.
v    „Dbamy o ptaki”- spacer .Obserwacja zachowań ptaków zimujących w naszym kraju. Przypomnienie o dokarmianiu ptaków w zimie.
v    „Przed sylwestrem”- spacer ulicami miasta .Obserwowanie odświętnych dekoracji , obserwowanie ruchu, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
v    „Jasełka”- wycieczka do Szkoły Podstawowej nr 2 . Oglądanie przedstawienia o narodzeniu Pana Jezusa w wykonaniu uczniów tej szkoły.
v    „Najpiękniejsza choinka”- wycieczka do parku. Rozpoznawanie drzew iglastych i liściastych. Zwrócenie uwagi na dbanie o środowisko naturalne poprzez kupowanie drzewek w miejscach do tego wyznaczonych, a nie dokonywanie samodzielnego wyrębu.
v    „Święta tuż ,tuż”- spacer ulicami naszego osiedla. Podziwianie  świątecznego wystroju.

Styczeń
v    „Park zimą”- wycieczka. Obserwacja wyglądu parku, drzew, krzewów. Porównywanie wyglądu parku w zimowej szacie z obrazem zapamiętanym podczas wycieczki jesiennej.
v    „Śniegowe budowle”- spacer na skwerek. Budowanie fortecy, lepienie bałwana. Przypomnienie o odpowiednim ubieraniu się na zimowy spacer.
v    „W aptece”- wycieczka. Rozmowa z panią pracującą w aptece. Prowadzenie rozmów na temat leków. Przestrzeganie dzieci przed samodzielnym zażywaniem lekarstw bez wiedzy i zgody osób dorosłych.
v    „Drzewa w zimie”- spacer na skwerek. Podziwianie oszronionych drzew. Wyjaśnienie dzieciom tego zjawiska.
v     „Zimowy spacer po parku”. Podziwianie krajobrazu Osady parkowo- pałacowej zimą. Obserwacja zachowania napotkanych zwierząt. Wyciąganie wniosków dotyczących pomocy zwierzętom w okresie zimy.
v    „Na saneczki”- wycieczka na górkę. Zabawy z sankami. Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu.
v    „W gabinecie stomatologicznym”- wycieczka. Rozmowa  połączona z pokazem prawidłowego szczotkowania zębów. Przełamywanie lęku przed badaniem uzębienia.

Luty
v    „Zabawy na śniegu”- spacer  na skwerek. Rzucanie śnieżkami do celu: drzewa .Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami na śniegu.
v    „Mali detektywi”- wycieczka do parku. Poznawanie śladów pozostawionych na śniegu, rozpoznawanie do kogo należą?
v    „Jaki kolor ma śnieg”- spacer po ogrodzie przedszkolnym. Oglądanie śniegu na drzewach, krzewach, pod nogami. Nabranie do szklanki. Wykonanie eksperymentu z topnieniem, porównywanie wyglądu.
v    „Ptaszki w karmniku”- spacer. Obserwacja ptaków przy karmniku. Nazywanie ptaków.
v    „Spotkanie z ciekawymi ludźmi”- wycieczka do Domu Chemika. Uczestnictwo w warsztatach  prowadzonych przez twórcę ludowego.
v    „W kinie”- wycieczka. Oglądanie filmu przeznaczonego dla dzieci. Zwiedzanie wnętrza, rozmowa z pracownikami.
v    „W kafejce Internetowej”- wycieczka. Zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem komputera i Internetu. Zabawy przy komputerze.
v    „Zima w mieście”- spacer. Podziwianie krajobrazu Puław w zimowej szacie

Marzec
v    „W poszukiwaniu wiosny”- spacer po osiedlu. Oglądanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione.
v    „Pożegnanie zimy’- spalenie kukły wykonanej przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy przy piosenkach o wiośnie.
v    „W gabinecie stomatologicznym”- wycieczka. Rozmowa  o ochronie zębów. Dokonanie przeglądu uzębienia.
v    „W bibliotece”- wycieczka. Spotkanie z ciekawymi ludźmi.
v    „Pierwsze kwiaty”- wycieczka do ogródków działkowych. Nazywanie kwiatów, przypomnienie nazw tych chronionych.
v    „W teatrze”- wycieczka do Domu Chemik.  Oglądanie przedstawienia w wykonaniu aktorów sceny puławskiej.

Kwiecień
v     „Wiosna w parku”- wycieczka. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Porównywanie z zimą i jesienią.
v    „Motywy Wielkanocne”- wycieczka do Domu Chemika. Spotkanie  z twórcami ludowymi wykonującymi świąteczne ozdoby.
v    „Obserwatorium astronomiczne”- wycieczka. Zainteresowanie dzieci podstawowymi zjawiskami z zakresu astronomii.
v    „Nad Łachą”- wycieczka. Obserwacja ptaków , które powróciły do nasz ciepłych krajów.
v    „W bibliotece”- wycieczka. Uczestnictwo dzieci w obchodach Dnia Książki. Popisy dzieci w czytaniu przygotowanych przez siebie krótkich bajeczek.
v    „Nad Wisłą”- wycieczka. Obserwacja roślinności, rozmowy  o zagrożeniach związanych z wodą. Oglądanie „starego” mostu oraz budowy „nowego”.
v    „Podróż pociągiem „- wycieczka na dworzec PKP. Rozmowa  z pracownikami. Oglądanie budynku, wyjście na perony. Zachowanie bezpieczeństwa podczas przejazdu pociągu.

Maj
v    „Wiosna w sadzie”- wycieczka. Nazywanie , różnicowanie drzew owocowych. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w zapylaniu kwiatów.
v    „Majówka”- wycieczka do ogródków działkowych. Zorganizowanie pikniku.
v    „Wycieczka do Lublina”- zwiedzanie Muzeum wsi Polskiej oraz oglądanie przedstawienia w Teatrze Lalki i Aktora.
v    „W sklepie zoologicznym”- wycieczka do sklepu. Obserwacja pracy sprzedawców, wyglądu wnętrza sklepu, zwierząt. Wdrażanie do właściwego zachowania się w sklepie.
v    „W szkole”- wycieczka. Zwiedzanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Oglądanie przedstawienia w wykonaniu uczniów przygotowanego dla przedszkolaków .
v     „Puławy”- wycieczka po najbliższej okolicy. Omówienie zagrożeń , jakie niesie ze sobą rozwój cywilizacji(zanieczyszczenie środowiska , odpady). Wskazanie też pozytywnej roli rozwoju cywilizacji.
v    „W księgarni”- wycieczka. Oglądanie  wystroju, odczytanie przez dzieci działów na jakie podzielone są książki. Rozmowa z pracownikami. Wczucie się dzieci w atmosferę ciszy, która powinna towarzyszyć  w takim sklepie.

Czerwiec
v    „Na łące”- wycieczka. Obserwowanie owadów, nazywanie najczęściej spotykanych roślin łąkowych.
v    „Podróż autobusem”- wycieczka na przystanek PKS. Oglądanie poczekalni, kas, stanowisk do odjazdu i przyjazdu autobusów.
v    „Park latem”- wycieczka . Dostrzeganie różnic w wyglądzie parku  w różnych porach roku.
v    „Wycieczka do Kazimierza Dolnego”- przejazd autobusem MZK. Zwiedzanie zabytków miasteczka, podziwianie pięknych widoków z Góry Trzech Krzyży oraz bulwaru wiślanego.
v    „Lato czeka”- wycieczka połączona z omówienie zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony