KSIĄŻKA PRZYJACIELEM DZIECKA

   W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, grupa III zrealizowała cykl tematów pt.: „Książka przyjacielem dziecka”. Przedszkolaki rozmawiały o tym z czego składa się książka, jakie są ich rodzaje. Na podstawie plakatu dowiedziały się w jaki sposób powstają książki oraz kto to jest pisarz, wydawca, ilustrator oraz grafik. Podczas zajęć ustalono „Kodeks Małego Czytelnika”, którego wszyscy zobowiązali się przestrzegać. Dzieci bardzo chętnie słuchały bajek terapeutycznych pt.: „Kotałek Nieśmiałek”, „Trudna sztuka” oraz „Małpki i straszny krokodyl”. Omawiana tematyka dotyczyła nieśmiałości, trudności z radzeniem sobie z porażką oraz ze złością. Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały wiersza „Okulary” J. Tuwima, a następnie w oparciu o wysłuchany tekst ułożyły w odpowiedniej kolejności historyjkę obrazkową. Celem przeprowadzonych zajęć było rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i wartości.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony