WIZYTA GRUPY PSZCZÓŁEK W STACJI METEOROLOGICZNEJ

chłopiec trzyma w ręce zeszyt do notowania pomiarów obserwacji atmosferycznych.jpg

Dnia …. roku przedszkolaki z grupy IV odwiedziły stację Meteorologiczną przy IUNG-u. Pan Tomasz po raz kolejny w niezwykle interesujący sposób zapoznała dzieci z podstawowym miejscem obserwacji i pomiarów, jakim jest ogródek meteorologiczny. Podczas pogadanki dzieci obejrzały urządzenia wykonujące pomiary: opadu atmosferycznego, usłonecznienia, temperatury gruntu, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru. Kilka dni później Pan Tomasz przyszedł do naszego ogródka przedszkolnego aby zaprezentować dzieciom działanie heliografu. Bardzo dziękujemy mamie …. za zorganizowanie wyjścia.

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony