DYŻUR WAKACYJNY 2024

   W okresie lipiec-sierpień 2024 r. miejskie przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Puławach będą pełniły dyżur wakacyjny według załączonego poniżej harmonogramu.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Przerwy w działalności przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy, których oboje rodzice/opiekunowie prawni, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny pracują/pracuje i w tym czasie nie korzystają/nie korzysta z urlopu wypoczynkowego.

 

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są do poszczególnych placówek

na miesiąc lipiec lub sierpień w formie papierowej.

Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszenia dziecka na dyżur należy złożyć

w terminie od 6 maja do 29 maja 2024 r. w  przedszkolu, do którego dziecko ma uczęszczać.

Druk zgłoszenia można pobrać w sekretariatach placówek
oraz ze strony internetowej przedszkola.

PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2024 DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ MIASTO PUŁAWY

 

W okresie dyżuru wakacyjnego Miejskie Przedszkole nr 16

będzie czynne w godzinach od 6.00 do 16.00

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony