Pomysły plastyczne na słońce i deszcz do wykorzystania w pracy z dziećmi przedszkolnymi

painting-3982384_640.jpg

Zadaniem przedszkola jest rozwijanie wszelkich zdolności dziecka, dzięki czemu kształtuje ono swą osobowość i zwiększa szansę swojego powodzenia w  życiu.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych dziedzin na zajęciach przedszkolnych są sztuki plastyczne. Pasują one znakomicie do procesu kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Sztuka rozumiana jako różnorodność dziedzin wpływa na podniesienie estetycznej wrażliwości i na intensywność przeżyć. Bogaci wyobraźnię, kształtuje postawy społeczno- moralne, a przy tym zachęca do własnej twórczości. Prace plastyczne dzieci pozwalają na ujawnienie odrębności każdej jednostki i wyrażenie własnej osobowości. Twórczość plastyczna dziecka będzie bogatsza wówczas, gdy zetknie się ono z różnorodnymi przedmiotami i zjawiskami bezpośrednio. Dlatego też istotną sprawą jest stworzenie możliwości i klimatu do uzewnętrznienia tego, co dziecko pragnie wyrazić. Należy korzystać z różnorodnych technik plastycznych, które będą motywacją do podjęcia działań i pobudzenia wrażliwości dziecka. Dziecku trzeba pozwolić myśleć mieć oryginalne pomysły . Nie wolno tłumić jego inicjatywy, zmuszać do szablonowego działania. Każde uzdolnienie wymaga takich sytuacji i bodźców, które doprowadzą do jego rozkwitu. Ogromną rolę odgrywa tu wiedza nauczycielki oraz jej typ osobowości.
Dorośli nie powinni narzucać dzieciom swojego sposobu malowania, tonacji kolorystycznej, proporcji przedstawianych postaci czy przedmiotów. Sugerowanie sposobu przedstawiania świata może spowodować niechęć dziecka do twórczości plastycznej i niesamodzielności w pracy. Każdej działalności dziecka powinna sprzyjać twórcza atmosfera i indywidualne tempo.
Przez wychowanie plastyczne rozumiemy czynność podjętą przez dzieci w celu :

  • uwrażliwienia na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych
  • wzbogacania przeżyć estetycznych w kontakcie z naturą i wytworami człowieka , a zwłaszcza z dziełami sztuk plastycznych
  • rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki
  • kształtowania umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi
  • dostarczania wiadomości o sztuce

Nauczyciel powinien umiejętnie rozbudzać inwencję , sugerować taką tematykę , która rozszerza zainteresowania i pobudza do myślenia, do nowego spojrzenia  na zjawiska pozornie znane. Tematów nie należy zbytnio udziwniać, natomiast przez ich dobór, sugestywne podanie można skłonić do przedstawienia nowych rzeczy i sytuacji odchodząc od schematów. Należy czynić to w taki sposób, aby zadania były podejmowane z zaciekawieniem i ochotą. Dzieci lubią być inspirowane, bo to zmusza je do pełnej mobilizacji i aktywności.
Wytwór plastyczny jest rezultatem pracy twórczej, obrazowym odbiciem psychiki, wiedzy, posiadanych doświadczeń. Nauczyciel powinien przemyśleć kolejność i czas trwania czynności. Powinien być elastyczny i, gdy zajdzie potrzeba, zrezygnować z przewidzianego planu. Bowiem czasami w nieco innym kierunku, niż sądził, biegną zainteresowania dzieci, inny jest ich rytm działania i myślenia. Nauczyciel powinien dobrać odpowiednie techniki i metody do tematu pracy co ułatwi uzyskanie dobrych wyników.
Ważnym aspektem w podejmowaniu działań plastycznych jest pokazywanie wykonanych przez dzieci prac otoczeniu ( kolegom z grupy, całemu przedszkolu, rodzicom, znajomym), ponieważ :

  • dowartościowuje autorów tych prac
  • umożliwia perspektywiczną ocenę różnych prac i ich wzajemne odniesienie
  • est uwieńczeniem działania

Twórczość plastyczną dziecka należy traktować poważnie, oceniać na miarę jego psychiki i możliwości. Proces wartościowania zależy od wiedzy, doświadczenia, wyobraźni, umiejętności widzenia i upodobań nauczycielki. Elementem procesu wartościowania powinna być ocena. Dziecko powinno odebrać ją jako informację o swoich wytworach i pobudzać  działania motywacyjne. Serdeczna zachęta i uznanie pozwoli dziecku nabrać wiary we własne siły i podejmować zadania nawet najtrudniejsze do realizacji.
Dzieciom potrzebna jest nauczycielka przyjacielska , łagodna i sprawiedliwa, pragnąca pomóc im w rozwiązaniu pomysłów, interesująca się tym co dzieci lubią wykonywać, koncentrująca się na rozbudzaniu wrażliwości. Różne podejścia pedagogiczne zagwarantują swobodę wypowiedzi każdego dziecka i uczynią proces twórczy aktywnością znaczącą w osiągnięciu dobrych wyników. Nauczycielka powinna dobrze znać dziecko, umieć poznać i zrozumieć fizyczne oraz psychiczne potrzeby przedszkolaków. Da to też okazję do wejrzenia w osobowość wykonującego prace plastyczne.
Zaprezentowane prze ze mnie poniżej pomysły nie wyczerpują wszystkich możliwości
do zajęć plastycznych na słońce i deszcz. Są jedynie propozycją wykorzystania niektórych zagadnień w pracy ze swymi wychowankami. Proponowane  pomysły  bawią , dają zadowolenie i odprężenie.

Pomysły  plastyczne na słońce:

1.    „Twarze z kamyków”
Organizujemy wycieczkę w celu nazbierania kamyków . Wspólnie czyścimy je i następnego dnia organizujemy pracę plastyczną , którą można wykonać w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wybierają  kamyki z których wykonują portrety , wykorzystując niezmywalne cienkopisy do rysowania elementów twarzy . Różnorodne kształty kamyków narzucają wykonanie różnych twarzy Można też z kamyków wykonać zwierzęta , wykorzystując farby i kartony papieru.
2.  „Żółw”
Na kartonie układamy kamyk i obrysowujemy go, po bokach dorysowujemy cztery łapki i głowę żółwia. Wycinamy szablon z papieru . Kamyk malujemy farbą. Po wyschnięciu kamienny pancerz żółwia przyklejamy do kartonu.
3. „ Krajobraz  najbliższego otoczenia”
Na terenie ogrodu przedszkolnego przygotowujemy sztalugi , farby , pędzle i kartony. Zadaniem dzieci jest namalowanie tego co widzą , czyli najbliższego otoczenia przedszkola. Najlepiej pracę taka wykonywać z dziećmi latem bądź wczesną jesienią,
4.    „Patyczkowe zwierzaki”
Podczas spaceru niedaleko przedszkola zbieramy patyki . Następnie po powrocie wybieramy z kolekcji ten , który będzie pasował na do wykonania zwierzątka . Przy pomocy papieru ściernego dzieci szlifują , wygładzają drewno , by uzyskać wymyślone zwierzątko. Każde dziecko może wymyślić tekst, opowiadając historię jego – zwierzątka z patyka.
5.    „Bajkowa roślinność”
Jesienią zbieramy żołędzie , kasztany , liście . Na terenie przedszkolnego ogrodu rozkładamy gazety. Dzieci maczają w farbie znalezione jesienne skarby , zmieniając je w bajkową roślinność. Po wysuszeniu nawlekamy , przymocowujemy wszystko do sznurka i możemy jesiennymi skarbami udekorować salę .
6.    „ Cienie”
W słoneczny dzień wychodzimy z dziećmi  na przedszkolny plac. Wybieramy miejsce -płyty chodnikowe, asfalt. Pokazujemy dzieciom  ich cienie. Przedszkolaki dobierają się parami, dostają kredę. Zadaniem ich jest odrysowanie cienia kolegi z profilu bądź w ruchu. Następnie zakreskowujemy „gigantyczne” cienie i oglądamy wykonane dzieła.
7.    „ Fresk”
Wybieramy się z dziećmi na wycieczkę na łąkę podczas której poszukujemy niezwykłych rzeczy
(zbieramy trawę , koniczynę , ziela , jagody ,…). Po powrocie na rozpostartej na ziemi płachcie układamy fresk ze zgromadzonych materiałów.
8.    „ Drzewo”
Wychodzimy z dziećmi do ogrodu przedszkolnego z przygotowanymi kartonami i ołówkami  Wybieramy drzewo ,które dzieci będą rysowały. Pracę mogą przedszkolaki wykonywać siedząc
na rozłożonych kocach, posługując się tylko ołówkiem.
9.    „ Obrazek z piasku”
Wychodzimy z dziećmi do przedszkolnej piaskownicy . Na obrzeżu układamy kartki małego formatu świeżo pokryte klejem ( np. wikolem ). Zadaniem dzieci jest  usypać z piasku obrazek .
10.    „ Zabawa w malarza”
Zajęcie  poprzedza wyjście z dziećmi do muzeum lub galerii plastycznej , w celu obejrzenia prac malarskich . Zachęcenie dzieci do namalowania własnego obrazu na dowolny temat . Zaopatrzenie dzieci w palety w celu eksperymentowania kolorami ( próby mieszania farb i uzyskiwania różnorodnej kolorystyki ).

Pomysły plastyczne na deszcz:
1.    „ O szyby deszcz dzwoni”
Oglądanie przez okno sali przedszkolnej krajobrazu podczas padającego deszczu . Zachęcenie
do namalowania farbami plakatowymi na niebieskim kartonie tego , co dzieci zaobserwowały.
2.    „ Zabawy z odciskami palców”
Każde dziecko wykonuje jeden lub kilka odcisków palców maczając je w farbie . Kiedy farba wyschnie dzieci przekształcają swoje odciski w małe zwierzątka dodając za pomocą flamastrów , np. łapki , ogon , uszy itp.
3.    „ Kolorowe parasole”
Wycinanie nożyczkami konturu parasola . Przyozdabianie go według pomysłu dziecka wybranymi  technikami : np. :wydzieranka z kolorowego papieru ; kuleczkami z plastelin , krepiny; kolorowanie lakierem do paznokci; itp.
4.    „ Jesienna szaruga”
Wysłuchanie przez dzieci utworu „Jesień „ Vivaldiego z cyklu „ Cztery pory roku”, który ma być inspiracją do namalowania farbami obrazka ( odcieniami szarości i niebieskiego koloru) na dużym formacie białego papieru.
5.    „ Tęcza”
Wykonanie z dziećmi doświadczenia i ukazanie sposobu powstawania tęczy na niebie . Robimy
z dziećmi za pomocą dziurkacza kółeczka z kolorowego papieru i zachęcamy do wykonanie przez dzieci na niebieskim kartonie tęczy.
6.    „ Burza”
Wykonanie pracy zbiorowej na płótnie. Malowanie umoczonymi w farbie  palcami.
7.    „ Kropla deszczu”
Wyklejanie kropelki deszczu  niebieską włóczką.
8.    „ Wiosenny deszczyk”
Malowanie farbami na szkle inspirowane utworem B . Lewandowskiej „ Wiosenna kąpiel „ oraz własnymi doświadczeniami i przeżyciami dzieci.
9.    „ Zabawy  atramentową kroplą”
Na kartce papieru zakraplamy dzieciom atramentową kropelkę . Dzieci przy pomocy słomki dmuchają w nią tworząc zabawne plamki .
Życzę nauczycielkom i ich wychowankom miłej zabawy na zajęciach plastycznych.

Opracowała: mgr Anna Mostowska

Miejskie Przedszkole Nr 16 w Puławach

24 - 100 Puławy

ul Krańcowa 9

mp16@um.pulawy.pl

81 458 6451

Powrót na początek strony